Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Μετρήσεων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας
Μ. Αλεξανδρου 1, Κουκούλι
263 34 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 369293, 369349
E-mail: bisdounis@teiwest.gr, katsaitis@teiwest.gr

Το εργαστήριο στεγάζεται σε δύο χώρους στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του ιδρύματος (χάρτης).


Επικοινωνία
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και
Τεχνολογίας Μετρήσεων