Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και
Τεχνολογίας Μετρήσεων
Ανακοινώσεις
10.06.2018:

Πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων (Εαρινό εξάμηνο 2017-18):

Ηλεκτρονικά Ι
Παρασκευή, 15 Ιουνίου, 16:00 - 18:30, Εισηγητής: Η. Σταθάτος

Τεχνολογία Μετρήσεων
Τετάρτη, 27 Ιουνίου, 16:00 - 18:30, Εισηγητής: Λ. Μπισδούνης

Ηλεκτρονικά ΙΙ
Πέμπτη, 28 Ιουνίου, 16:00 - 18:30, Εισηγητής: Λ. Μπισδούνης